Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij BeeJuu Fashion.
De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant BeeJuu Fashion via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of via email) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan het modelformulier voor herroeping invullen en opsturen naar beejuufashion@gmail.com of opsturen naar ons adres. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.
Om de herroepingstermijn na te leven, moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.
Indien de teruggestuurde artikelen op een of andere manier in waarde verminderd zijn, behoudt BeeJuu Fashion zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen.
Artikelen dienen dus ongedragen, ongewassen en onbeschadigd terug aan BeeJuu Fashion bezorgd te worden.
Indien de klant de overeenkomst herroept, zal BeeJuu Fashion alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen een maximum van 14 kalenderdagen nadat BeeJuu Fashion op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan BeeJuu Fashion wachten met de terugbetaling totdat hij alle artikelen heeft teruggekregen.


Sale items kunnen niet geretourneerd worden.